Doradztwo inwestycyjne

Jak podejmować trafniejsze decyzje inwestycyjne? Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia Ekspertów!

  • Nowe szanse pomnażania oszczędności
  • Usługa dostosowana do Twoich potrzeb
  • Swoboda podejmowanych decyzji
  • Wystarczy zainwestować 5 000 zł
  • Wybór spośród 4 strategii inwestycyjnych
  • Aktualizacja rekomendacji raz w miesiącu

Wypełnij formularz lub odwiedź najbliższy oddział. Jesteś już naszym Klientem? Podpisz umowę w bankowości internetowej w zakładce Profil inwestycyjny.

Powyższa informacja ma charakter marketingowo-informacyjny, nie stanowi porady inwestycyjnej ani oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) jak również oferty publicznej w rozumieniu Artykułu 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.). Brak jest gwarancji uzyskania określonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a Uczestnik ponosi ryzyko utraty wpłaconych środków. Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. jest wydzieloną organizacyjnie i finansowo jednostką w strukturach Alior Bank Spółka Akcyjna, działającą na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i będącą pod jej nadzorem. Wymagana jest minimalna kwota inwestycji 5 tys. zł.

Wypełnij formularz - oddzwonimy do Ciebie!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych... pełna treść klauzuli
Powyższa informacja ma charakter marketingowo-informacyjny, nie stanowi porady inwestycyjnej ani oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) jak również oferty publicznej w rozumieniu Artykułu 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.). Brak jest gwarancji uzyskania określonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a Uczestnik ponosi ryzyko utraty wpłaconych środków. Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. jest wydzieloną organizacyjnie i finansowo jednostką w strukturach Alior Bank Spółka Akcyjna, działającą na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i będącą pod jej nadzorem. Wymagana jest minimalna kwota inwestycji 5 tys. zł.